OFIARUJ 1% PODATKU

Przekaż 1 % podatku na rzecz Fundacji non-profit Ofiaruj.pl

Ty ofiaruj 1%, a my zamienimy go na całe 100% pomocy naszym podopiecznym!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy podatnik może zdecydować na czyją rzecz przekazana zostanie kwota 1 % pochodząca z jego zeznania podatkowego (PIT).

Fundacja Ofiaruj.pl otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP), co upoważnia ją do otrzymywania darowizn, poprzez wskazanie w zeznaniu podatkowym, podatników, otrzymanego numeru KRS: 0000642917

Warto podkreślić, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Każdy z nas może zatem bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków.

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. 

Możesz skorzystać z przygotowanej przez nas strony zawierającej program do rozliczeń online. 

Rozlicz PIT Online

Naciśnij przycisk powyżej i korzystaj z darmowego programu online do rozliczeń PIT. Nasz numer KRS będzie wpisany automatycznie.

 • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT
 • Dzięki podpowiedziom systemu – uzyskaj dwa razy więcej ulg podatkowych
 • Odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw i języka prawnego
 • Zapisz na dysku, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym i gotowym repozytorium
 • Wyślij przez internet do urzędu skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru oraz przyspieszony zwrot podatku

Rozliczasz się offline ? Zapoznaj się z instrukcją poniżej

Jak poprawnie wypełnić formularz?

W przypadku kiedy sam wypełniasz pit przeczytaj instrukcję poniżej: 

To bardzo prosta i szybka procedura. Wystarczy we wskazane pola wpisać poprawnie numer

KRS 0000642917 oraz nazwę „Fundacja Ofiaruj PL

Jeśli składasz deklarację:

• PIT-36 – uzupełnij pozycję 308 i pozycję 309,
• PIT-36L – wypełnij poz. 94 i poz. 95,
• PIT-37 – uzupełnij rubrykę w poz. 131 i poz. 132, • PIT-38 – wypełnij poz. 57 i poz. 58.

– w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisz numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) czyli np. Fundacja Ofiaruj.pl KRS 0000642917

– w polu „Wnioskowana kwota” wpisz kwotę nie większą niż 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

– w rubryce „Cel szczegółowy” wpisz nazwę Fundacja Ofiaruj Pl

 

Wyrażenie zgody na udostępnienie danych

Jeżeli wyrazisz zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) będziemy mogli podziękować Ci za 1% podatku.

 

Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP

W okresie od lipca do sierpnia roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe, Urząd Skarbowy przekaże pieniądze (z 1% podatku należnego) na konto wybranej organizacji. Jako podatnik nie możesz podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

Kto może przekazać 1 % darowizny?

 

Pomóc nam , przekazując 1 % podatku mogą:

 • Osoby fizyczne, emeryci, renciści (PIT 37)

 • Ryczałtowcy (PIT 28)

 • Przedsiębiorcy (PIT 36)

 • Przedsiębiorcy „liniowcy” (PIT 36L)

  Gracze giełdowi (PIT 38)

 • Osoby, które sprzedały nieruchomość (PIT 39)

 • Osoby posiadające udziały lub akcje zagranicznych spółek kontrolowanych (PIT-CFC)

Oświadczenie, które mogą wypełnić emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego

(np. ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego

Jesteś emerytem lub rencistą? Zobacz, jak możesz przekazać 1%.

Możesz przekazać 1% podatku za pomocą PIT-OP, jeśli:

• jesteś emerytem lub rencistą,

• dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2020 r.,

• nie uzyskałeś w 2020 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. To wszystko! Resztę za Ciebie zrobi Urząd Skarbowy.

 

 

 

 

Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP?

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

 

Formularze

PIT-OP złożysz w formie elektronicznej lub papierowej na poniższych formularzach:

https://www.podatki.gov.pl/media/3631/pit-op.pdf

1% KRS 0000642917

 

Naciśnij przycisk powyżej i korzystaj z darmowego programu online do rozliczeń PIT. Nasz numer KRS będzie wpisany automatycznie.