Reklamacje

Zasady zwrotów i reklamacji

Towar podlega zwrotowi lub wymianie do 14 dni od momentu otrzymania. Zwracany lub wymieniany Towar powinien być kompletny, posiadać metki i zawieszki, w które był zaopatrzony oraz nie może nosić śladów użytkowania. 

W przypadku, gdy wada (uszkodzenie fizyczne) rzeczy jest spowodowane poprzez uszkodzenie przesyłki przez przewoźnika w transporcie, Konsument zobowiązany jest niezwłoczie (przed otwarciem opakowania)  fakt ten zgłosić osobie reprezentującej przewoźnika (kurierowi lub listonoszowi) w celu sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki. Protokół należy sporządzić w obecności osoby odstarczającej przesykę. Kopię tak sporządzonego proptokołu Konsument jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu. Na podstawie wyżej opianego protokołu uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika Sprzedający jest zobowiązany zwrócić cenę rzeczy Konsumentowi. W przypadku niesporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki przez Konsumenta Sprzedający ma prawo uznać, iż fizyczne uszkodzenie rzeczy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Konsumenta.  

Po odebraniu przesyłki zwrotnej i zaakceptowaniu zwrotu zgodnie z warunkami Regulaminu sklepu oraz Regulaminu reklamacji wypłacimy zwrot ceny towaru na podany przez klienta rachunek bankowy w przeciągu 14 dni roboczych.

W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy wysłać paczkę na własny koszt razem z towarem na niżej podany adres:


Chcesz pomóc przez telefon lub SMS?

Nic prostszego. Zadzwoń
1800-12455-1245
Opłata 2,44 PLN/ minuta połączenia
lub wyślij SMS
„OFIARUJ” na numer 72883
Opłata 7,42 PLN brutto/ SMSOfiaruj online bezpiecznie

Płatność i obsługa są w pełni bezpieczne. Certyfikat SSL jest włączony.